รับสมัครงาน
O เภสัชกรประจำร้าน  หลายตำแหน่ง
O ผู้ช่วยเภสัชกร        หลายตำแหน่ง
O พนักงานแผนกความงาม และสปา หลายตำแหน่ง
O ฝ่ายบุคคล
O ฝ่ายบัญชี


รับสมัครเภสัชกรประจำร้าน
คุณสมบัติ:

• จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์
• มีใจรักงานบริการ
• มีความรับผิดชอบสูง
• มีทักษะความเป็นผู้นำ
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

*ยินดีต้อนรับผู้ที่สอบผ่านและผู้อยู่ระหว่างการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม*

พื้นที่ต้องการเภสัชกรประจำร้าน:
• ปทุมธานี (ธัญบุรี คลอง 6  , มหาวิทยาลัยรังสิต)


ค่าตอบแทน: รายได้รวม 30,000 บาท ขึ้นไป
• เงินเดือนประจำ
• ค่าใบประกอบวิชาชีพ
• ค่าวิชาชีพเภสัชกรรม
• ค่าคอมมิชชั่น

*พร้อมโอกาสเป็นหุ้นส่วนของกิจการ*

สนใจโทรติดต่อสอบถาม : 081-5621698
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE