ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสุตร "บุคลากรร้านยา" (ผู้ช่วยเภสัขกร)  ทั่วประเทศ 

รุ่นที่ 34 (หลักสูตร 6 สัปดาห์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 60 ช่วงเวลาอบรม 28 ต.ค. - อาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 60

รุ่นที่ 33 (หลักสูตร 6 สัปดาห์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 29 ก.ค. 60 ช่วงเวลาอบรม 29 ก.ค. - อาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 60

รุ่นที่ 32 (หลักสูตร 6 สัปดาห์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 60 ช่วงเวลาอบรม เสาร์ที่ 22 เม.ย. - อาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 60

รุ่นที่ 31 (หลักสูตร 6 สัปดาห์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 
เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 60 
ช่วงเวลาอบรม เสาร์ที่ 25 ก.พ. - อาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 60


หลักสูตรประกอบด้วย ภาคทฤษฎี, ภาคปฏิบัติ และการประเมินผล
เปิดเพียงปีละ 3-5 รุ่นเท่านั้น ** รับรองผล*** 


เหมาะกับ บุคลากรในร้านยา / บริษัทยา / หน่วยงานด้านสุขภาพ, เภสัชกร, ผู้ช่วยเภสัชกร , เจ้าของร้านยา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้การใช้ยาอย่างถูกวิธี, โรคต่างๆ, การดูแลรักษาสุขภาพ ฯลฯ

Development Education & Training Center
โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ร่วมกับ D-Care Group
อบรม "IN-HOUSE TRAINING"  เชิงปฎิบัติการโดยเภสัชกร ,วิทยากรชำนาญการ ทีมเดียวกับที่อบรม ณ มหาวิทยาลัย            

รุ่น 1  - 30    *** อบรมแล้ว ***
..................................................................................................................................

สำหรับปี 2560

ปี 2560 : รุ่นที่ 31  (หลักสูตร 6 สัปดาห์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์]
                   ช่วงเวลาอบรม เสาร์ที่ 25 ก.พ. - อาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 60


ปี 2560 : รุ่นที่ 32  (หลักสูตร 6 สัปดาห์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)       (อบรมแล้ว]
                   ช่วงเวลาอบรม เสาร์ที่ 22 เม.ย. 60 - อาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 60


ปี 2560 : รุ่นที่ 33  (หลักสูตร 6 สัปดาห์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)       (อบรมแล้ว]
                   ช่วงเวลาอบรม เสาร์ที่ 29 ก.ค. 60 - อาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 60


ปี 2560 : รุ่นที่ 34  (หลักสูตร 6 สัปดาห์ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)       (*** สมัครด่วน ***]
                   ช่วงเวลาอบรม เสาร์ที่ 28 ต.ค. 60 - อาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 60


*** พิเศษ ***   10 ท่านแรก รับส่วนลด 1,000 บ.    จากราคา 11,990 บ.   เหลือเพียง 11,990 บาท

*** รับจัดอบรมนอกสถานที่เป็นกรุ๊ป สำหรับลูกค้าที่เป็น Chain Stores องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่มีจำนวนผู้อบรม 15 ท่านขึ้นไป ***   
 
วิธีการจอง           สมัครอบรม (ที่หน้าสมัครอบรม) พร้อมชำระค่าสมัครอบรม 2,000 บาท 
วิธีการชำระค่าอบรม    ชำระค่าอบรมในวันลงทะเบียนเรียนวันแรก (ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าสมัคร)

ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่อาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเรียนของแต่ละรุ่นตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครสำหรับผู้สมัครที่ยกเลิกการสมัคร ล่วงหน้าก่อนกำหนดการอบรมน้อยกว่า 20 วันทำการ


สถานที่อบรมที่  1. IN-HOUSE TRAINING  ณ แหล่งฝึกปฎิบัติ ที่ห้องประชุมดีแคร์ กรุ๊ป  ค่าอบรม 11,990 บาท
          *** เหลือเพียง 10,990 เท่านั้น  เมื่อจอง 10 คนแรก  ****

สถานที่อบรมที่  2. IN-CLASS TRAINING   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ค่าอบรม 16,900 บาท ( 30 ท่านขึ้นไป)

 
สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมทั้ง 2 แห่ง (เหมือนกัน)
1. หนังสือ
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. อาหารกลางวัน
4. อาหารว่าง
5. ใบประกาศ
6. ทบทวนฟรี  3 รุ่น หรือ เฉพาะเนื้อหาที่สนใจ
(หมายเหตุ : ไม่เสียค่าลงทะเบียนอบรมใหม่)
(สบทบเฉพาะค่าอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,ค่าเอกสารประกอบการเรียนฉบับปรับปรุงเท่านั้น)

ติดต่อหน่วยงาน 
ฝ่ายรับสมัคร Tel : โทร 083-5699191  /  081-5621698
Line ID: dectraining
หรือสมัครตรง ดีแคร์ กรุ๊ป ทุกสาขา

.................................................................................................................................


ความเห็นจากผู้เข้ารับการอบรมบางส่วน

" ความรู้เรื่องยา, โรค, สุขภาพ ไม่จำเป็นจะต้องรู้เฉพาะบุคลลากร
ในร้านยาเท่านั้น คนทั่วไปก็สามารถเรียนได้    ไว้ดูแลสุขภาพตัวเอง,
ลูก,คนในครอบครัวได้ตลอดชีวิตของผม "
คุณนพพร (ผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 11)
                                                                            
" เป็นแม่บ้านค่ะ.. เมื่อก่อนไม่เคยรู้ยาอะไรเลย เคยซื้อยาชุดให้แม่
ทานบ่อยๆ ก็พึ่งมารู้ที่นี่แหล่ะค่ะ ว่าวิธีที่ดูแลมาไม่ถูกต้อง 
ตอนนี้รู้เรื่องยามากขึ้นเลยค่ะ  อุ่นใจแล้วค่ะว่า..ครอบครัวจะปลอดภัย "
 คุณศรี (ผู้เข้าอบรม)

" เป็นผู้แทนยาค่ะ ... อบรมมาก็หลายที่ จำไม่ได้ซะที 
ยาที่รู้ ก็รู้เฉพาะชื่อการค้า ไม่เข้าใจเรื่องชื่อสามัญมาก่อน 
ตอนนี้รู้แล้วค่ะ..เข้าใจง่าย และนำไปต่อยอดทั้งเรื่องงาน
และเรื่องกิจการร้านยาพี่สาวได้เยอะเลยค่ะ
คุณตา (ผู้เข้าอบรม)

" เปิดร้านยาอยู่ทางใต้ น้องชายมาเรียนแล้วหนึ่งคน กลับไปช่วยกิจการ
ได้เยอะเลย... เลยแนะนำให้ดิฉัน (พี่สาว) และน้าสาวมาอบรมด้วย
เนื่องจากจะได้นำไปขยายงานกิจการครอบครัวค่ะ อบรมหลักสูตรต่อเนื่อง
นั่งเครื่องไป-กลับ และจะนำความรู้กลับไปทำประโยชน์เพื่อสังคมค่ะ..."
คุณหญิง (ผู้เข้าอบรม)

"ทำงานอยู่โรงพยาบาลค่ะ ตั้งใจมาอบรมเพื่อไปพัฒนาธุรกิจร้านยาเป็นของตนเอง
ที่รู้กับที่เรียน สามารถนำมาเสริมความมั่นใจในการเปิดร้านได้มากเลยค่ะ
เพื่อนๆน่ารัก คอยเป็นกำลังใจให้กัน ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
และจะตั้งใจอบรม เพื่อตัวเอง ครอบครัว และอาชีพที่รักค่ะ"
คุณดา (ผู้เข้าอบรม)

"หนูจบม.6 พี่สาวเป็นเภสัชกร (เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน) ที่ภาคเหนือ ทีแรกก็กลัวจะเรียนไม่ได้
เพราะไม่มีความรู้มาก่อนเลย แต่พี่สาวอยากให้เรียน ก็เลยลองพยายามดู จะได้มีความรู้ติดตัวไว้
ที่นี่สอนให้ตั้งแต่พื้นฐานค่ะ จากไม่มั่นใจ ก็มั่นใจยิ่งขึ้น จากไม่มีความรู้
ก็สามารถมีความรู้ ไปช่วยกิจการพี่สาวได้ และดูแลสุขภาพครอบครัวของหนูได้ด้วยค่ะ"
คุณแจว (ผู้เข้าอบรม)

.................................................................................................................

ผู้รับการอบรมที่ทำงานบริษัทยา อาทิเช่น
จากบริษัท TO, บริษัท SIAM , บริษัท บีริส,
บริษัทเบอร์ริน  และบริษัทอื่นๆ
ผู้เข้าอบรมที่ทำงานร้านยา เช่น ร้านศิริเวช , ส.เจริญ สะพานใหม่ ,
ร้านยาเชียงใหม่ , ร้านยาที่หาดใหญ่ เป็นต้น


กลุ่มผู้เข้าอบรมที่ผ่านมา
เจ้าของร้านยา  , ทายาทธุรกิจร้านยา , เจ้าหน้าที่ห้องยา  โรงพยาบาล
เช่น เปาโล , ภูมิพล รวมถึงเจ้าหน้าที่คลินิก เป็นต้น
กลุ่มผู้สมัครที่ผ่านมา มาจาก กรุงเทพฯ และปริมลฑล ,
 เชียงใหม่, สงขลา,ยะลา,ระยอง,ชลบุรี,อุดรธานี,จากทั่วประเทศ

พื้นฐานการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านมา
.......ทั้งวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6
.......และวุฒิปริญญาตรี โท เอก จากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์, เกษตรศาสตร์, ธรรมศาสตร์, ศรีนครินทรวิโรฒ, พยาบาล, เภสัชศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การตลาด และอื่นๆ  เป็นต้น
.......คุณลักษณะ เจ้าของกิจการ, ทายาทเจ้าของกิจการ, ผู้ปฎิบัติงาน , ผู้สนใจงานบริษัทยา, ร้านยา, โรงพยาบาล , และประชาชนทั่วไปที่สนใจความรู้ด้านยาและสุขภาพ
 .......ช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปี - 70 ปี                                                                                                 
                                                                                            
                                                                                              
                                                                                             


 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE